VZW

vzw Doorzetten voor Jelle

Deze vzw stelt zich tot doel Jelle terug te vinden. Daarnaast zullen ook initiatieven genomen worden om
goede doelen (bvb. Child Focus) te ondersteunen. Wanneer Jelle teruggevonden wordt, zal de
doelstelling zich verder richten op het aanbieden van hulp aan families die met dezelfde problematieken
betrokken zijn.

De vzw telt 17 stichtende leden die tevens het bestuur zullen uitmaken. 
Het kernbestuur bestaat uit:

v Jan Dedeyne: voorzitter
v Dirk Jaques: secretaris
v Dirk Vandemaele:  penningmeester

Word lid
Iedereen kan lid worden van de vzw. Er zijn verschillende mogelijkheden:

Particulier
v Steunend lid: 5,00 lidgeld per jaar
v Actief lid:
              - 25,00 lidgeld eerste jaar, 5,00 vanaf het tweede jaar lid
              - een hoger bedrag naar keuze
      Je wordt proactief ingelicht via e-mail (los van website of facebook), betrokken bij alle acties en
uitgenodigd op de jaarlijkse algemene vergadering op 10 april.

Bedrijf
v Steunend bedrijf: minimum donatie 50,00
v Actief bedrijf: minimum donatie 250,00
      Je wordt proactief ingelicht via e-mail (los van website of facebook), betrokken bij alle acties en
uitgenodigd op de jaarlijkse algemene vergadering op 10 april.

Aanwending fondsen
Alle verzamelde fondsen zullen aangewend worden voor de zoekacties naar Jelle en als ondersteuning
van goede doelen, waaronder Child Focus. Wanneer Jelle teruggevonden is, zullen de fondsen gebruikt
worden ter ondersteuning van mensen die met dezelfde problematieken geconfronteerd worden.

Hoe lid worden?
v via inschrijving op de website: vervolledig onderstaand inschrijvingsformulier
v en door storting van het respectievelijke bedrag op het rekeningnummer van vzw Doorzetten
voor Jelle
      BE58 7360 1623 9379  - BIC : KREDBEBB
Naam
E-mailadres
Particulier
Bedrijf
Steunend lid:
5,00 lidgeld per jaar
Ik wens mij in te schrijven als:
Actief lid:
25,00 lidgeld het eerste jaar, 5,00 vanaf het tweede jaar lid

Ik wens anoniem te blijven:
Nee
Ja
Bedrijfsnaam
E-mailadres
Straat + nr
PC + gemeente
Factuur
Bedrag
Omschrijving op de factuur
Nee
Ja
Ik wens anoniem te blijven:
Nee
Ja
BTW-nummer
Actief bedrijf: minimum donatie 250,00
Steunend bedrijf: minimum donatie 50,00
Actief lid:
Hoger bedrag naar keuze (in EUR):
Contactpersoon
Woonplaats
Ja, ik wil deel uitmaken van vzw Doorzetten voor Jelle

Copyright 2015 vzw Doorzetten voor Jelle - doorzettenvoorjelle@hotmail.com