DE ZOEKTOCHT NAAR JELLE

10 april 2017
Twee jaar verder, maar niet één spoor…
Het rusteloos zoeken blijft...
De vragen krijgen geen antwoord....
De leegte blijft even pijnlijk....
De stilte zo ondraaglijk...
Ons hart weent nog altijd even hard....
We missen je zo, Jelle !


10 oktober 2016
Anderhalf jaar verder, maar niet één spoor…
Het verdriet en de pijn blijven even groot, zelfs groter...
Maar elke dag gaat er wel stilletjes een stukje hoop verloren...
We kunnen alleen maar 'doorzetten'...


22 april 2016
Vandaag is Jelle 29 jaar. Ja, “is”, want zo lang er geen uitsluitsel komt, “is” Jelle er nog voor ons.
Fijne verjaardag jongen, waar je ook bent…
We missen je zo…

10 april 2016
1 jaar verder, maar niet één spoor…
Motorun en mototreffen: met meer dan 200 deelnemers, motards en passagiers, willen we een jaar later tonen dat we nog niet opgeven, dat onze zoektocht verder blijft gaan. De grote opkomst is een hart onder de riem om de moed niet te verliezen

10 maart 2016
11 maanden verder, maar niet één spoor...

10 februari 2016
10 maanden verder, maar niet één spoor...
De vzw is volop bezig met de voorbereiding van het motortreffen op 10 april.


10 januari 2016
9 maanden verder, maar niet één spoor...

10 december 2015
8 maanden verder, maar niet één spoor...

28 november 2015
In de grensstreek werden maar liefst 10 000 affiches verspreid.

10 november 2015

7 maanden verder, maar niet één spoor…
We zijn volop bezig met de voorbereiding van de nieuwe affichecampagne die doorgaat op zaterdag 28 november.


10 oktober 2015
Zes maanden verder, een half jaar verder, maar niet één spoor...

20 september 2015

Vandaag namen 450 mensen deel aan een ontbijtbenefiet ten voordele van de vzw en Child Focus. Dit bewijst dat heel veel mensen ons willen steunen in de zoektocht naar Jelle. Dankzij deze steun konden we dan ook €1000 schenken aan Child Focus ter ondersteuning van hun acties. Bedankt aan iedereen die aanwezig was of ons op een andere manier steunt!

10 september 2015
Vijf maanden verder, maar niet één spoor...

De vzw Doorzetten voor Jelle werd opgericht met als doel alle acties rond de zoektocht naar Jelle te ondersteunen. Op termijn wil de vzw ook andere mensen helpen die in dergelijke moeilijke situatie terecht komen. Iedereen die dit wil, kan op deze website een steentje bijdragen voor de vzw.
Op 20 september wordt een benefietontbijt georganiseerd deels voor de vzw en deels voor Child Focus. Alle verdere details vind je ook op deze website terug ( inschrijven kan nog tot 17 september).


10 augustus 2015
Vier maanden verder, maar niet één spoor...

15 juli 2015
Lancering van de nieuwe affichecampagne in het Nederlands, Engels en Frans.

10 juli 2015

Drie maanden verder, maar niet één spoor...

Op 10/7 tussen 11 en 12 uur werd gevraagd aan een aantal radiostations om een boodschap aan Jelle te brengen. We willen hem laten weten dat we altijd zullen blijven zoeken en dat hij de moed niet mag opgeven. JOE FM is hierop ingegaan en bracht aansluitend het liedje “Imagine” van John Lennon, één van de lievelingsliedjes van Jelle.

Boodschap: Dit is een bericht aan Jelle Vandemaele. Papa, mama, Sanne en Sander blijven jou zoeken! Dit doen we samen met heel veel familie en vrienden. Blijf volhouden en probeer een teken van leven te geven. We zullen nooit opgeven tot we jou gevonden hebben. Duizenden mensen houden van jou!
Veel dikke kussen van iedereen!

Liedje : Imagine van John Lennon

1 juli 2015
Er worden enkele camerabeelden op facebook gezet om op die manier toch getuigen te vinden.

19 juni 2015
Deelname aan de 10 kilometer van de Nacht van West-Vlaanderen met het spandoek van Jelle. Bedoeling is om de zoektocht verder in de aandacht te houden en te tonen dat we blijven doorzetten.

Naast de facebookpagina wordt nu ook de website www.doorzettenvoorjelle.be actief. Dit om zo ook de mensen die geen facebook hebben op de hoogte te kunnen brengen van de zoektocht naar Jelle.

10 juni 2015
Twee maanden verder, maar niet één spoor…

9 juni 2015
Twee mensen die beschreven werden op facebook, hebben zich gemeld. Maar, geen van beiden heeft iets verdachts opgemerkt in de nacht van 9 op 10 april.

6 juni 2015
Tweede grote zoekactie. Dit keer enkel in de voormiddag. Weer melden zich meer dan 100 mensen aan voor de zoektocht. Hetzelfde systeem als bij de eerste zoektocht wordt nu ook weer gebruikt.
Alle locaties die de vorige keer niet konden worden afgewerkt, komen het eerst aan bod. Gezien de grote groep aanwezigen kunnen er ook nog enkele extra locaties worden doorzocht.
Ook nu weer leveren de vele inspanningen niks op…

22 mei 2015
Er worden enkele foto’s van de omgeving van het appartement van Jelle op facebook gezet + een beschrijving van de camerabeelden. Dit in de hoop dat er iemand hierop zal reageren. Er wordt vooral ook weer een oproep gedaan naar de mensen die aanwezig waren op de afterworkparty.

15 mei 2015
Er zijn vandaag meer dan 200 mensen aanwezig geweest om te helpen zoeken. In groepjes van een 10-tal personen kamden ze verschillende locaties in Roeselare uit.
De zoektocht heeft helaas weinig opgebracht, hoe hard de mensen ook hun best hebben gedaan. Alleen op het laatste werd op een ventweg naast de rijksweg (Beveren) een stuk van een grijze pyjama gevonden zoals Jelle er draagt. Dit stuk wordt overgemaakt aan de recherche.

10 mei 2015
Eén maand verder, maar niet één spoor…

6 mei 2015
Op Facebook wordt de oproep voor de eerste grote zoektocht gelanceerd. Deze zal doorgaan op vrijdag 15 mei (brugdag). Coördinatie gebeurt vanuit Syntra  West.

4 mei 2015
Nieuwe zoektocht in het kanaal naar aanleiding van een verklaring van een Nederlandse schipper die zegt een verdachte wagen gezien te hebben op zaterdagavond.
Helaas weer zonder resultaat…

3 mei 2015

De zoektocht rond het kanaal heeft niks opgeleverd. Er zijn zo’n 30 mensen aanwezig. De mensen van Hoedenhuys Suzanne zorgen voor soep en koffie voor de aanwezigen. De actie en logistieke ondersteuning zijn weer een opsteker voor de familie van Jelle.

29 april 2015
Op de Facebookpagina doorzetten voor Jelle wordt er een oproep gelanceerd aan iedereen die in het verlengd weekend gaat wandelen. De vraag is om toch eens extra uit te kijken of er geen sleutelbos of portefeuille van Jelle te vinden is. De groep “je bent van Roeselare als”, reageert hierop dat zij op zondag een gerichte actie zullen doen ter hoogte van het kanaal. Zij hopen dat er toch een aantal mensen hierop aanwezig zullen zijn.

22 april 2015
Om 19.30u stappen zowat 1000 mensen mee op de verjaardagswandeling voor Jelle. Dit is een enorme steun voor ouders, familie en vrienden  in hun zoektocht naar Jelle. Het is ook een extra motivatie om door te zetten! Helaas is Jelle zelf er niet bij…

21 april 2015
Naar aanleiding van de wandeling morgen wordt een tweede reportage op WTV uitgezonden

17 april 2015
De facebookpagina “doorzetten voor Jelle” wordt gelanceerd met daarop de aankondiging van de wandeling op Jelles verjaardag. Ook wordt een oproep gedaan naar eventuele getuigen, daar er op 9 april een afterworkparty was in de Chiqon. Hierop waren heel veel mensen aanwezig en velen van hen stonden buiten, gezien het mooie weer.
De onderzoeken van de recherche en de cel leveren nog altijd geen aanknopingspunt op.

16 april 2015
Eerste affichebedeling in Roeselare door vrijwilligers, en op initiatief van Davy Depraetere, zowel in de voormiddag als ’s avonds.

15 april 2015
De Zeevaartpolitie en duikers doorzoeken de Vaart. Zonder resultaat…

14 april 2015
Naast de recherche is ook de Cel Vermiste Personen ingeschakeld. Het appartement van Jelle wordt opnieuw volledig doorzocht. Helaas levert deze nieuwe zoektocht weer geen enkel spoor op.

13 april 2015
Er wordt een reportage uitgezonden op WTV in de hoop dat hierop reactie komt. Maar, weer niks…

12 april 2015

Na het middagjournaal wordt het opsporingsbericht opnieuw uitgezonden. Er is nog altijd geen spoor…

11 april 2015
De recherche is volop bezig met de traditionele onderzoeken: buurtonderzoek, gsm-verkeer controleren, facebook, enz.
Voor de ouders is het wel heel duidelijk dat het hier zeker niet gaat om een wanhoopsdaad: Jelle is een heel opgewekte persoon, die graag in het leven staat. Hij zou niemand kwaad kunnen doen, ook zichzelf niet. Ook de huisdokter bevestigt formeel dat hij Jelle niet in staat ziet om zichzelf iets aan te doen en dat hij daar ook karakterieel de persoon niet voor is. Jelle was ook al volop plannen aan het maken voor zijn verjaardag, het verlof en zijn verhuis. Met wie je ook over Jelle praat, overal hoor je hetzelfde: hij is een brave, goedlachse jongen die zich altijd ten dienste stelt van iedereen en onvoorwaardelijk gelooft in het goede van de mens. Ook al hebben mensen niet altijd het beste met hem voor of profiteren ze wel eens van zijn goedheid…
Na het laatavondjournaal wordt op Eén het opsporingsbericht uitgezonden.

© Copyright 2015 vzw Doorzetten voor Jelle - doorzettenvoorjelle@hotmail.com